تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
نظرات
آموزش استفاده از ActiveX Control Easy Data Base
تاریخ ارسال : یکشنبه 28 خرداد 1391 - 05:58 ب.ظ  ,  نویسنده : 

تعداد بازدید :

این ActivexX دارای 18 متد میباشد:

1. متد Conncetion (ارتباط با ویژوال بیسیک)
این متد شامل پارامتر های زیر میباشد:

Address : آدرس دقیق بانک اطلاعاتی بر روی سیستم خود 

Data (اختیاری) : شما میتوانید داده های موجود در بانک اطلاعاتی را از هرجایی به طور کامل وارد برنامه کنید.(از روی اینترنت و ...)- برای اینکه بتوانید راحت تر از روی اینترنت دریافت کنید آن را با پسوند txt و ... ذخیره کنید.

Password (اختیاری) : اگر چنانچه بانک شما پسورد داشت پسورد را را بین دو دابل کتیشن وارد کنید.

TF_Connectione(اختیاری): مقداری از نوع Boolean در آن قرار دهید. در صورت اتصال مقدار True و در غیر این صورت مقدار False را در متغیر تعریف شده  بر میگرداند.

مثال1:

Dim a As Boolean
CEDB1.Conncetion App.Path & "\dataBase.edb", , "ali856", a
"If a = True Then MsgBox "Connecte

مثال 2: 
Dim a As Boolean
Dim edb As String
free = FreeFile
Open App.Path & "\dataBase.edb" For Input As free
Line Input #free, edb
Close
CEDB1.Conncetion "",edb , "1", a
"If a = True Then MsgBox "Connected
...


2.متد Error_Number :
 دارای هیچ پارامتری نیست فقط در صورت بروز خطا شماره آن را بر میگرداند در غیر این صورت مقدار آن صفر است.
مثال همرا با مثال متد پایینی:

3. متد Error_Description : دارای هیچ پارامتری نیست فقط در صورت بروز خطا شرح خطا را در قالب String بر میگرداند.

مثال :
Dim a As Boolean
CEDB1.Conncetion App.Path & "\dataBase.edb", , "ali856", a
If CEDB1.Error_Number <> 0 Then 
MsgBox CEDB1.Error_Description & " " & ":" & "Number" & " " & CEDB1.Error_Number
End If

4. متد AddNewField : برای اضافه کردن یک فیلد مورد استفاده قرار میگیرد . این متد تنها دارای یک پارامتر است.

Field_Name : نام فیلد  - در صورت تکراری بودن عدد خطا در Error_Number باز گردانده میشود.(نباید خالی وارد شود.)

مثال :
"CEDB1.AddNewField "Field1

5. متد AddNewValue : برای اضافه کردن مقدار به یک فیلد می باشد که دارای دو پارامتر است:

Field_Name : نام فیلدی که میخواهید به آن مقدار اضافه کنید.(نباید خالی وارد شود.)

Value: مقدار مورد نظر (نباید خالی وارد شود)

مثال :

"CEDB1.AddNewValue "Field1", "ali
6. متد Find_IN_Field : جست و جو در یک فیلد. در صورت وجود مقدار True را بر میگرداند در غیر اینصورت مقدار False
این متد دارای 4 پارامتر است.

Field_Name : نام فیلد

Value_Name : مقدار مورد جست و جو

Remove (اختیاری): در مقدار دهی با True آن را پاک می کند.

Rename (اختیاری) : در صورت مقداردهی مقدار را به آنچه وارد شده تغییر میدهد.

مثال1:
(MsgBox CEDB1.Find_IN_Field ("f1", "c", True

مثال2 : 
("MsgBox CEDB1.Find_IN_Field ("f1", "Ali", , "Abolfazl

7. متد Find_All_Field : مثل متد بالا اما جست و جو در تمامی فیلد ها
این متد شامل 4 پارامتر می باشد:

Value_Name : مقدار مورد جست و جو

Rec_Field(اختیاری) : متغیری از نوع String وارد کنید.تمامی فیلد های داری Value_Name وارد شده را در داخل متغیر وارد شده بین دو پرانتز باز و بسته قرار میدهد. --> "(field1)(Field2)" 

Remove(اختیاری): در صورت True بودن تمامی Value_Name  را پاک می کند.

Rename (اختیاری) : در صورت مقداردهی تمامی  Value_Name  را به آنچه وارد شده تغییر میدهد.

مثال1:
("MsgBox CEDB1.Find_All_Field ("Ali", , , "Abolfazl

مثال2 :
Dim a As String
(MsgBox CEDB1.Find_All_Field ("Ali", a, False
Print a

8. متد FindField : برای جست و جوی فیلد که دارای دو پارامتر است:

Field_Name : نام فیلد مورد جست و جو

Rename (اختیاری): تغیر نام فیلد مورد جست و جو(در صورتی که نام وارد شده نام فیلد دیگری باشد شماره خطا بر می گرداند)

مثال :
("MsgBox CEDB1.FindField("Field2", "field

9. متد RemoveValue : این متد برای پاک کردن مقدار می باشد در صورتی که از پارامتر دوم استفاده نشود به ترتیب از آخر مقدار های موجود در یک فیلد وارد شده را پاک میکند.
دارای 2 آرگومان می باشد:

Field_Name : نام فیلد

Value_Name (اختیاری) : تمامی مقدار های موجود در فیلد مطابق با Value_Name را پاک خواهد کرد.

مثال :
"CEDB1.RemoveValue "Field1", "Abolfazl

10.متد ReceiveAllValue : دریافت همه مقادیر یک فیلد 
دارای 2 آرگومان می باشد:

Field_Name  : نام فیلد مورد نظر

RAV : یک آرایه از نوع String وارد کنید. سپس تمامی مقدار ها را در آرایه وارد شده می گذارد.(آرایه از 1 شروع می شود)

مثال:  
Dim a() As String
CEDB1.ReceiveAllValue "f3", a
(For i = 1 To UBound(a
(MsgBox a(i
Next

11. متد RemoveField : برای پاک کردن یک فیلد مورد استفاده قرار می گیرد که دارای یک پارامتر است:

Field_Name : نام فیلد مورد نظر

مثال :
"CEDB1.RemoveField "f4

12. متد Change_Password : از این متد برای تغییر گذرواژه در صورت وجو مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دو پارامتر است :

Current_Password : رمز ورود که همان پسورد قبلی می باشد.

New_Password : پسورد جدید

مثال :

"CEDB1.Change_Password "123456", "1

13. متد Remove_Password : در صورت بودن پسورد با دریافت رمز عبور (پسورد قبلی) پسورد فعلی را پاک می کند که دارای یک پارامتر است:

Current_Password : رمز عبور 

مثال:
"CEDB1.Remove_Password "1

14. متد Add_Password : با استفاده از این متد در صورت نبودن پسورد می توانید پسوردی را ایجاد کنید که دارای یک پارامتر است:

New_Password : پسورد جدید

مثال :
"CEDB1.Add_Password "123456

15. متد ReceiveValue : این متد داده های موجود در یک فیلد را به ترتیب از آخر بر میگرداند.
که شامل سه پارامتر است:

Field_Name : نام فیلد

GoTo_RV (اختیاری) : رفتن به یک مکان خاص ( دیگر به ترتیب داده ها دریافت نمی شود.)- مثلا دومین مقدار 

EOV (اختیاری) : یک متغیر از نوع بایت وارد کنید. در صورت که آخرین مقدار باشد عدد 1 را در داخل متغیر تعریف شده قرار می دهد.

16. متد ReceiveData : این متد داده ها را بر میگرداند همان داده هایی که باید ذخیره شوند. این متد به برنامه نویس این امکان را می دهد تا داده ها را به سرور مورد نظر خود ارسال کند. یا بر روی کامپیوتر خود ذخیره کند(این امکان  ذخیره بر روی سیستم را خود برنامه دارا است) این متد دارای هیچ پارامتری نیست و فقط داده ها را باز میگرداند.

17. SaveChanged : این متد تمامی تغییرات داده شده را ذخیره میکند( فقط بر روی بانک اطلاعاتی موجود در سیستم ذخیره می کند.) و دارای هیچ پارامتری نیست.

18. متد DisConnection : این متد ارتباط را قطع می کند. و دارای هیج پارامتری نیست.


*نکات مهم*

* ابتدا قبل از هر کاری از طریق متد Connection با بانک خود ارتباط برقرار کنید.
* تمامی متد ها بجز متد SaveChanged و متد DisConnection اگر دارای خطا باشند مقدار عدد خطارا بر می گرداند در غیر این صورت عدد صفر را
* هر ارتباطی که انجام شود نسبت به ارتباط قبلی برتری دارد.
* سعی کنید داده های موجود در بانک کم باشد چون لود شدن آن ها مدت اندکی طول می کشد.
* از Decode کردن یا اضافه کردن و یا حذف کردن هر کاراکتری خود داری کنید چون باعث خرابی بانک شما می شود.
* اگر چنانچه می خواستید داده های خودتان دریافت کنید تنها از یک Line Input استفاده کنید نیازی به دستور Do while نیست. 
*  فراموش نکنید که داده ها خودکار ذخیره نمی شوند و حتما از متد SaveChanged استفاده کنید.
* پس از هر ارتباطی بهتر است آن را با متد DisConnection  قطع کنید.


خطا ها :

1 = Wrong Password 

2 = Field Not Found 
 
3 = Do Not Enter The Field Or An Empty Value 
 
4 = There Is Not Value In This Place 
 
5 = There Is Not Value 
 
6 = There Is Not Name Field 
 
7 = Field Is Available 
 
8 = Field Name is Blank 
 
9 = There Is Not Value 
 
10 = Field Name is Blank 
 
11 = Value Name Is Blank 
 
12 = Wrong Current Password 
 
13 = Current Password Is Blank 
 
14 = Address Is Blank 
 
15 = Wrong Address 
 
16 = Connected 
 
17 = Following Files Can Not Be Loaded(They Are Not Valid Edb Files Or Their Formats Are Not Supported) 
 
18 = There Is Not Password 
 
19 = New Password Is Blank 
 
20 = Password Is Available 

موضوع :  آموزش