تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
نظرات
آموزش شیشه ای کردن فرم در ویژوال بیسیک (VB)
تاریخ ارسال : چهارشنبه 31 خرداد 1391 - 10:25 ق.ظ  ,  نویسنده : 

تعداد بازدید :


برای شیشه ای کردن فرم ابتدا کد های زیر را در قسمت General یا مدول وارد کنید:

Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

سپس در قسمت Form_Load کد های زیر را وارد کنید:

    Dim Retval As Long
    Retval = GetWindowLong(hWnd, -20)
    Retval = Retval Or 524288
    SetWindowLong hWnd, -20, Retval
    SetLayeredWindowAttributes hWnd, 0, 100, 2

که با تغییر مقدار 100 می توانید شفافیت را کم یا زیاد کنید.

شما می توانید با یک تایمر به راحتی  فرم خود را Fade کنید.

برای دانلود نمونه برنامه به ادامه مطلب بروید...


موضوع :  آموزش