تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
نظرات
آموزش جا به جایی فرم با هر شئ ای در ویژوال بیسیک(VB)
تاریخ ارسال : جمعه 2 تیر 1391 - 10:45 ق.ظ  ,  نویسنده : 

تعداد بازدید :

برای اینکه ما بتوانیم یک فرم را جا به جا کنیم  ابتدا می بایست کد های زیر را در مدول تعریف کنیم :

Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

سپس با هر شئ ای که می خواهیم فرم را جا به جا کنیم کد های زیر را در قسمت MouseMove آن قرار می دهیم :

    Dim lngReturnValue As Long
    If Button = 1 Then
        Call ReleaseCapture
        lngReturnValue = SendMessage(Me.hWnd, &HA1, 2, 0&)
    End If

برای دانلود نمونه برنامه به ادامه مطلب بروید...

موضوع :  آموزش